In het verleden waait de wind niet meer. Een discussie over 75 jaar vrijheid.

Dit artikel werd geschreven door Koen Verhagen en staat in zijn geheel op propaganda.nl. Het heeft als doel een discussie op te wekken over vrijheid. Daar kun je maar nooit genoeg van hebben is het eerste wat er bij me op komt. Daarna komt er een heleboel verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Vrijheid heeft een prijs en aan de gedeelde reacties op dit artikel zijn het juist de bestuurders van ons land die zich, broodnodig, moeten laten gelden. De club is nog niet weg en zal met het schuim op de mond via een achteruitgang het theater verlaten.

Zodra Kaag van D66 Arnon Grunberg erbij betrekt krijg ik de neiging een boodschappenlijst te maken. Wie woont waar en wat is de beste route om iedereen die zich achter zijn verleende titels verschuilt op te pikken. Het zal er maar van komen. Grunberg pak ik zelf op en zet ik bij Maruja in de kamer, valse joden zijn het ergste. Maar daar gaat het niet om meneer Miller, het gaat om vrijheid. Ik wordt gesoufleerd dat ik me in moet houden en het toch zo netjes mogelijk dien te houden. Vrijheid, kunnen doen en laten binnen een bepaald kader, is dat het dan?

Dat hebben we met z’n allen vakkundig naar de kloten geholpen. Verleende titels en verzonnen rechten, entitlements. Lees hier in het Engels wat zeker voor Nederland als geheel telt: https://369akashic.com/the-human-stain-longread/

Het is het kankergezwel van deze eeuw en zelfs een medbed kan dat niet genezen. Dat een leeraar van de Pabo minister van volksgezondheid is geworden zou gewoon moeten kunnen, hij of zij moet dan wel datgene gedaan hebben waardoor alle anderen in het niets verdwijnen. De juiste mensen op de juiste plaats is dat dan vrijheid? Ik vindt nog steeds dat politiek, in de huidige vorm, aan de grondslag ligt van alle kwaad. Tel daarbij de valse geschiedschrijving bij, vergeet niet de valse wetenschappelijke lobby met ver gevorderde gezwellen in de media zoals discovery,history en ancient aliens. Daarbij optellend de voedsel industrie en de bijpassende advertising industrie en de verpakking industrie en zo komt er een lijst van invloeden die de afgelopen 75 jaar hun werk uitmuntend hebben gedaan. Over de medische bijdrage in dit geheel hoef ik niet verder uit te wijden. Iedereen heeft het al die tijd gelooft en nog is er geen vrijheid. Integendeel.

Vrijheid is geen dragende energievorm, het is geen Universeel steunpilaar. Menig Guru mag daar een andere mening op na houden, ik handel in energie en vertaal het daar waar het nodig is. Vrijheid is in de ultieme vorm verantwoordelijkheid voor jezelf op het moment dat je het beleeft. Dat is voor iedereen verschillend maar voor de meerderheid der mensen moet er een bodem voor zijn. Een fijn huis, een baan waarin je je kunt ontwikkelen, vrienden die je leven opvrolijken, familie die gezond is en een paar hobbies die je doen glimlachen. Je kunt er alle kanten mee op, maar hoe dan ook er is een sociaal controle systeem voor nodig deze te waarborgen. Hierin is Nederland uit zijn klauwen gegroeid of uit zijn sloffen geschoten. Alles is onderhevig aan burocratie en dat geldt voor bijna alle landen in de wereld. Laten we in Europa blijven en de EU en de NATO erbij halen die de afgelopen 75 jaar ons van onze vrijheden berooft hebben. Iets anders hebben ze echt niet gedaan. Het is toch duidelijk dat jullie bij het ooitje zijn genomen? Wat maakt de mening van een professionele hielelikker dan nog uit? Je had beter moeten weten en niet drie keer op Rutte moeten stemmen. Oh, het waren de computers van Bill die ervoor zorgde dat het weer net niet ging zoals we hoopten? Ook dat weten we nu en is niet iets van de laatste tijd. Fraude werd geboren toen er wetten kwamen. Vraag het de Phoenicians maar zij hebben het tenslotte uitgevonden.

Lilian Marijnissen vraagt zich op Twitter af: “Hoe triest ben je om het immense leed van zoveel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht te krijgen? Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt.”

Je bent erg triest als je het leed van anderen gebruikt om macht aan te wenden. Deze stonden vorig jaar op het Lange Voorhout.

Het laatste wat ik er over te zeggen heb is dat in het verleden de wind niet meer waait. Het zal ongetwijfeld een fantastische discussie worden over vrijheid. Ik hoop dan ook dat de initiatief nemers er een daadkrachtig vervolg op kunnen bouwen. De mate waarin politiek daarin als middel wordt aangewend zal doorslaggevend zijn. Stemmen is overrated en zal op ingenieuze wijze veel meer naar de burger toe moeten om die vrijheid niet alleen te bieden maar ook naar gelang de inbreng van de burgers te waarborgen. Dat wordt nieuw en behoeft een onpartijdige “consilgieri” wil het van enige betrouwbaarheid kunnen genieten. Ik heb het vorig jaar al gezegd, de eerste groep die een miljoen kiesgerechtigde mensen in een digitale bot heeft, wint de vrijheid voor iedereen. Mijn vrijheid roept.Als laatste nog even dit, van Koen Verhagen zelf:

Bovenstaande personen hebben allemaal boter op hun hoofd. Want het enige dat walgelijk is, is dat onze vrijheden, zonder enige onderbouwing, zonder enige proportionaliteit, zonder enige logica op een gruwelijke manier zijn ingeperkt.”

Dat de eerste de laatste zullen zijn Koen staat vast. Boter op een hoofd is te lief, een strop om hun nek past beter laten we wel wezen. Here is the trick; die onderbouwing, proportionaliteit en logica hebben jullie 75 jaar lang weg gegeven. Het verblinde volk, onze voorvaderen hebben gestemd en gewerkt wat het kon. Keer op keer weer je energie weg geven aan een sociaal controlesysteem, een stelsel, de politiek waardoor je ALLES weggeeft. Het tegenovergestelde daarvan is vrijheid. Het heeft Covid-19, wederom een vals stukje geschiedschrijving nodig gehad om dit besef bij mensen door te laten dringen. Ogen die niks zien voeden een hart wat niks voelt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.