All posts by K5 Agency

Stanley Kubric directed the landing on the moon footage, or was it Salman Rushdie?

A confession of Stanley Kubric regarding the making of the footage that would show the world a man landing on the moon. This is not a novelty. NASA, with Uber Nazi Werner von Braun has always and only been about mind programming. Neither is this anything to get all messed up about. But here is the thing, when Kubric refused to cut 24 minutes of Eyes Wide Shut, in wich allegedly he exposed what we know today as “pizzagate” or other checkable facts we are meant to believe he got killed for not doing so. Thats the “narrative”.Then in 1988 Salman Rushdie publishes “the Satanic Verses” and receives threats from Iran and other Muslim countries that resulted in a Fatwa. Kubric is 20 years older than Rushdie and is recorded to have died in March of 1999. Can someone call Salman? It’s been so quiet lately…or is Stanley? It must be the syllables of their names then….
UPDATE: the video has been blocked before I could finish my coffee. But hence, you can see it here:

The Fall of the Cabal – THE SEQUEL. A journey through past, present and future the way it should be told…

Janet Ossebaard and Cynthia Koeter deserve more international acclaim. Their curiosity, perseverance and cold headed approach have made the first Fall of the Cabal a document that will stand the test of time. Now you can watch the first 12 episodes of the sequel in the right order of the narrative. This astonishing piece of work will not only serve as reference to those who want to know the truth about the Cabal and how it evolved over time, it will enlarge the scope of those who are still in the unknown and need to catch up. Get ready to be blown away. Ossebaard herself could not have said it better: ” time is running out.” A must watch and share by all means.

Bondage to Freedom. Will it take a Superstar to do it?

According to press releases the size of the Spacelink X satellites are around the size of a table, give or take. How on Earth can these “Pandora’s” boxes be visible from the ground and at such a distance?

Tonight’s episode of Saturday Night Live will provide all the answers, that is if you believe the main stream. No other than Superstar Elon Musk himself will provide the most astonishing account on why the hundred of thousands undersea cables will become useless and we need to link ourselves onto or into a script that, again, has the signature of the Society of Jesus written all over it. To Jesus we will get eventually, since even his come about is not what any public scripture tells you up to our current timeline.

Musk will do. I hope there will be a chance for the public to ask some questions regarding this blatant lie. People seems addement to believe any bone you throw at them is edible and needs crunching. The marrow contains a secret message, maybe that is what doesn’t get to me. The following footage was shot last night by a friend of mine in Southern Spain. The only thing that comes to mind is Project Blue Beam. The way in which they are aligned, bare in mind these things, if not real, need to be shown from a very high attitude. Projected perhaps like stars on a firmament.

Let’s see what the New York Times is publishing regarding Spacelink X. Shannon Hall writes the following article: https://www.nytimes.com/2020/05/06/science/spacex-starlink-astronomy.html

The link to SpaceX live mission scheduled for tomorrow: https://www.spacex.com/launches/index.html

Meanwhile somewhere in Space…

The latest is a state warning from the Italian government regarding the debris “made in China” that strangely enough seems to gain height during the close follow up from several alternative news sites. It’s a coming together of events that will, somehow, make sense after it all has been played out. It is still beyond me that after debunking NASA, people somehow believe the narrative of Superstar Galactica Elon Musk, because he is such a cool dude and seems a nice guy? Two words: Tom Hanks.

I hope the Chinese debris crushes the Vatican City and Elon Musk reveals that the reincarnation of Jesus Christ has be among us all this time. Its always been you. It would also suit him tremendously, since he is the public speaker on Aliens that he could give an explanatory rush on the following picture, which by all means is what we, as humans, are entitled to. And is, in the larger scope of things, great part of these strange visible lights on our firmament that made people in Los Angeles believe it was an Alien invasion. That happened thousands of years ago. Weird stuff those timelines. Enjoy the weekend!

McDonald’s, a Global left over disposal outlet for murdered victims of child abuse & human trafficking.

It truly is time to crush the Golden Arces with all that you can, stop going there and advice everybody you know to do the same. If they don’t believe you, send them this link and tell them I told you to do so. This company needs to be in ruins before this month’s due. The amount of dead bodies gathered by Ronald Mcdonald in the US alone makes Chucky look like an Archangel playing who’s dun it with a blindfolded military unit. The scale of it. Listen to this recording, it’s authentic and it needs to stop. All McDonald’s restaurants will have to go. And fast. What is it you don’t understand?

https://qz.com/965779/mcdonalds-isnt-really-a-fast-food-chain-its-a-brilliant-30-billion-real-estate-company/

In het verleden waait de wind niet meer. Een discussie over 75 jaar vrijheid.

Dit artikel werd geschreven door Koen Verhagen en staat in zijn geheel op propaganda.nl. Het heeft als doel een discussie op te wekken over vrijheid. Daar kun je maar nooit genoeg van hebben is het eerste wat er bij me op komt. Daarna komt er een heleboel verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Vrijheid heeft een prijs en aan de gedeelde reacties op dit artikel zijn het juist de bestuurders van ons land die zich, broodnodig, moeten laten gelden. De club is nog niet weg en zal met het schuim op de mond via een achteruitgang het theater verlaten.

Zodra Kaag van D66 Arnon Grunberg erbij betrekt krijg ik de neiging een boodschappenlijst te maken. Wie woont waar en wat is de beste route om iedereen die zich achter zijn verleende titels verschuilt op te pikken. Het zal er maar van komen. Grunberg pak ik zelf op en zet ik bij Maruja in de kamer, valse joden zijn het ergste. Maar daar gaat het niet om meneer Miller, het gaat om vrijheid. Ik wordt gesoufleerd dat ik me in moet houden en het toch zo netjes mogelijk dien te houden. Vrijheid, kunnen doen en laten binnen een bepaald kader, is dat het dan?

Dat hebben we met z’n allen vakkundig naar de kloten geholpen. Verleende titels en verzonnen rechten, entitlements. Lees hier in het Engels wat zeker voor Nederland als geheel telt: https://369akashic.com/the-human-stain-longread/

Het is het kankergezwel van deze eeuw en zelfs een medbed kan dat niet genezen. Dat een leeraar van de Pabo minister van volksgezondheid is geworden zou gewoon moeten kunnen, hij of zij moet dan wel datgene gedaan hebben waardoor alle anderen in het niets verdwijnen. De juiste mensen op de juiste plaats is dat dan vrijheid? Ik vindt nog steeds dat politiek, in de huidige vorm, aan de grondslag ligt van alle kwaad. Tel daarbij de valse geschiedschrijving bij, vergeet niet de valse wetenschappelijke lobby met ver gevorderde gezwellen in de media zoals discovery,history en ancient aliens. Daarbij optellend de voedsel industrie en de bijpassende advertising industrie en de verpakking industrie en zo komt er een lijst van invloeden die de afgelopen 75 jaar hun werk uitmuntend hebben gedaan. Over de medische bijdrage in dit geheel hoef ik niet verder uit te wijden. Iedereen heeft het al die tijd gelooft en nog is er geen vrijheid. Integendeel.

Vrijheid is geen dragende energievorm, het is geen Universeel steunpilaar. Menig Guru mag daar een andere mening op na houden, ik handel in energie en vertaal het daar waar het nodig is. Vrijheid is in de ultieme vorm verantwoordelijkheid voor jezelf op het moment dat je het beleeft. Dat is voor iedereen verschillend maar voor de meerderheid der mensen moet er een bodem voor zijn. Een fijn huis, een baan waarin je je kunt ontwikkelen, vrienden die je leven opvrolijken, familie die gezond is en een paar hobbies die je doen glimlachen. Je kunt er alle kanten mee op, maar hoe dan ook er is een sociaal controle systeem voor nodig deze te waarborgen. Hierin is Nederland uit zijn klauwen gegroeid of uit zijn sloffen geschoten. Alles is onderhevig aan burocratie en dat geldt voor bijna alle landen in de wereld. Laten we in Europa blijven en de EU en de NATO erbij halen die de afgelopen 75 jaar ons van onze vrijheden berooft hebben. Iets anders hebben ze echt niet gedaan. Het is toch duidelijk dat jullie bij het ooitje zijn genomen? Wat maakt de mening van een professionele hielelikker dan nog uit? Je had beter moeten weten en niet drie keer op Rutte moeten stemmen. Oh, het waren de computers van Bill die ervoor zorgde dat het weer net niet ging zoals we hoopten? Ook dat weten we nu en is niet iets van de laatste tijd. Fraude werd geboren toen er wetten kwamen. Vraag het de Phoenicians maar zij hebben het tenslotte uitgevonden.

Lilian Marijnissen vraagt zich op Twitter af: “Hoe triest ben je om het immense leed van zoveel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht te krijgen? Het is walgelijk en ik hoop dat iedereen zich hiertegen uitspreekt.”

Je bent erg triest als je het leed van anderen gebruikt om macht aan te wenden. Deze stonden vorig jaar op het Lange Voorhout.

Het laatste wat ik er over te zeggen heb is dat in het verleden de wind niet meer waait. Het zal ongetwijfeld een fantastische discussie worden over vrijheid. Ik hoop dan ook dat de initiatief nemers er een daadkrachtig vervolg op kunnen bouwen. De mate waarin politiek daarin als middel wordt aangewend zal doorslaggevend zijn. Stemmen is overrated en zal op ingenieuze wijze veel meer naar de burger toe moeten om die vrijheid niet alleen te bieden maar ook naar gelang de inbreng van de burgers te waarborgen. Dat wordt nieuw en behoeft een onpartijdige “consilgieri” wil het van enige betrouwbaarheid kunnen genieten. Ik heb het vorig jaar al gezegd, de eerste groep die een miljoen kiesgerechtigde mensen in een digitale bot heeft, wint de vrijheid voor iedereen. Mijn vrijheid roept.Als laatste nog even dit, van Koen Verhagen zelf:

Bovenstaande personen hebben allemaal boter op hun hoofd. Want het enige dat walgelijk is, is dat onze vrijheden, zonder enige onderbouwing, zonder enige proportionaliteit, zonder enige logica op een gruwelijke manier zijn ingeperkt.”

Dat de eerste de laatste zullen zijn Koen staat vast. Boter op een hoofd is te lief, een strop om hun nek past beter laten we wel wezen. Here is the trick; die onderbouwing, proportionaliteit en logica hebben jullie 75 jaar lang weg gegeven. Het verblinde volk, onze voorvaderen hebben gestemd en gewerkt wat het kon. Keer op keer weer je energie weg geven aan een sociaal controlesysteem, een stelsel, de politiek waardoor je ALLES weggeeft. Het tegenovergestelde daarvan is vrijheid. Het heeft Covid-19, wederom een vals stukje geschiedschrijving nodig gehad om dit besef bij mensen door te laten dringen. Ogen die niks zien voeden een hart wat niks voelt.